För dig som älskar En Kurs I Mirakler

Anna Åberg, student av En Kurs I Mirakler (EKIM), fick kursen 1993 och visste genast att det var hennes väg. Anna upplevde Kursen svår att förstå och det tog till 2017 och en nära döden upplevelse innan studierna tog fart 

Numera leder Anna grupper som läser EKIM tillsammans varje dag, helt utan kostnad. Välkommen att läsa mer här: ekimtillsammans.se

Anna bjuder in till samtal, enskilt och grupp samt retreater online och irl med utgångspunkt i EKIM. 

know-yourself

En fri konsultation kan vara en nystart

För dig som är nyfiken på En Kurs I Mirakler eller dig som älskar Kursen! 

Boka 30 minuter fri konsultation för mer klarhet i Kursen och uppvaknande.

Kanske du upplever att Kursen är svår att förstå men ändå känner du dig dragen till att läsa den.

I Handledning för Lärare i EKIM lär vi oss att vi alla är lärare och elever, samtidigt. Vi förenas en tid och i varje relation lär var och en sig maximalt vad just den personen kan lära sig.

Kanske du vill ha mer av vad kursen kan erbjuda.

Kanske vill du prova att prata med en annan student?