11 Anna Åberg EKIM pod, Cyndi Krupp om panikångest, glädje och relationer

Lyssna till Cyndi Krupp, hur EKIM fann henne när hon bad om hjälp vid panikångest. Vi pratar om allt från ångest till hur förändring påverkar nära relationer till…

10 Anna Åberg EKIM pod, Lisa Natoli om att leva som uppvaknad

Lisa Natoli berättar om hur EKIM fann henne och att leva som uppvaknad. Lisa Natoli, grundare till https://www.teachersofgod.org/ och 40 dagars online retreaten som varit en vändpunkt för…

09 Anna Åberg EKIM pod om existentiell ångest och En Kurs I Mirakler

Henrik Näsmark om existentiell ångest och En Kurs I Mirakler. Henrik Näsmark sökte lösningen på existentiell ångest och fann En Kurs I Mirakler.

08 Anna Åberg EKIM pod anonym pratar om kopplingen till 12 stegsprogram

Kopplingen mellan EKIM och 12 stegsprogram. En person som vill vara anonym pratar om kopplingen mellan EKIM.

07 Anna Åberg EKIM pod Pia Rönnqvist, efter skiljsmässan

Pia började studera kursen i början av 90-talet då hon skiljde sig.

06 Anna Åberg EKIM pod hur Sören Sehlin mötte kursen

Utbränd entreprenör vid 35 som hittade kursen. Sören Sehlin var engagerad entreprenör som vid 35 blev utbränd och fann kursen.

05 Anna Åberg EKIM pod Per Berglund om de övernaturliga förmågorna

Varför utvecklas ”övernaturliga” förmågor när man studerar EKIM? Med studier av EKIM utvecklas ”övernaturliga” förmågor som prekognition, att höra andras tankar, att kanalisera mm. Varför är det så?…

04 Anna Åberg EKIM pod Per Berglund och den ökade känsligheten

Varför ökar känsligheten när man studerar EKIM?I det här avsnittet pratar Per Berglund och Anna Åberg om varför känsligheten ökar när man studerar En Kurs I Mirakler. 

03 Per Berglund och Anna Åberg pratar om En Kurs I Mirakler

Per Berglund upptäckte kursen genom en engelsk guru på 90-talet och har studerat den sedan dess.

02 Christina Grossi och Anna talar om En Kurs I Mirakler

Christina Grossi har studerat EKIM sedan 2003 och berättar att allt förändrades när kursen fann henne. Här hittar du Christina: https://www.christinagrossi.se/