Varför ökar känsligheten när man studerar EKIM?
I det här avsnittet pratar Per Berglund och Anna Åberg om varför känsligheten ökar när man studerar En Kurs I Mirakler. 

Klicka här för att lyssna: https://www.spreaker.com/user/13064028/04-anna-a-berg-ekim-pod

Vill du studera EKIM tillsammans?
Jag håller fria grupper där vi gör lektionerna och läser texten tillsammans med hjälp av biblioterapeutisk läsning. Klicka här: https://annaaberg.se/en-kurs-i-mirakler/