Varför ökar känsligheten när man studerar EKIM?
I det här avsnittet pratar Per Berglund och Anna Åberg om varför känsligheten ökar när man studerar En Kurs I Mirakler. 

Comments