Varför utvecklas ”övernaturliga” förmågor när man studerar EKIM?

Med studier av EKIM utvecklas ”övernaturliga” förmågor som prekognition, att höra andras tankar, att kanalisera mm. Varför är det så?

Per Berglund och Anna Åberg pratar om det ”övernaturliga”.

Comments