Utbränd entreprenör vid 35 som hittade kursen.

Sören Sehlin var engagerad entreprenör som vid 35 blev utbränd och fann kursen.

Comments