Kopplingen mellan EKIM och 12 stegsprogram.

En person som vill vara anonym pratar om kopplingen mellan EKIM.

Comments