Kopplingen mellan EKIM och 12 stegsprogram.

En person som vill vara anonym pratar om kopplingen mellan EKIM.

Klicka här för att lyssna: https://www.spreaker.com/user/13064028/08-anna-a-berg-ekim-pod

Vill du studera EKIM tillsammans?
Jag håller fria grupper där vi gör lektionerna och läser texten tillsammans med hjälp av biblioterapeutisk läsning. Klicka här: https://annaaberg.se/en-kurs-i-mirakler/