What is Mighty Companions in A Course In Miracles perspective?

Listen and experience the shift in perception with Lisa Natoli (https://www.lisanatoli.com/) and Anna Åberg (http://www.annaaberg.se/). Join the Pure Presence Conference here: https://lisanatoli.krtra.com/t/wVPWKE… It is free!

Lyssna här: https://www.spreaker.com/user/13064028/13-anna-a-berg-ekim-pod-lisa-natoli-om-m

Vill du studera EKIM tillsammans?
Jag håller fria grupper där vi gör lektionerna och läser texten tillsammans med hjälp av biblioterapeutisk läsning. Klicka här: https://annaaberg.se/en-kurs-i-mirakler/