I det här avsnittet går Sören Sehlin djupare och beskriver sina upplevelse av Sant Seende och det Heliga Ögonblicket.

Klicka här för att lyssna: https://www.spreaker.com/user/13064028/14-anna-a-berg-ekim-pod-so-ren-sehlin-om

Vill du studera EKIM tillsammans?
Jag håller fria grupper där vi gör lektionerna och läser texten tillsammans med hjälp av biblioterapeutisk läsning. Klicka här: https://annaaberg.se/en-kurs-i-mirakler/