Månad: februari 2017

Mindervärdeskomplex, söker du andras godkännande?

Den här artikeln handlar om att söka andras godkännande och mindervärdeskomplex. Detta är den nionde, i en serie om femtiotvå artiklar, om medberoende och företagande. Först ett par ord från…

Att se sig själv värdig i företagande

Den här artikeln handlar om att se sig själv värdig i företagandet. Detta är den åttonde, i en serie om femtiotvå artiklar, om medberoende och företagande. Först ett par ord…

När du värderar andras godkännande över ditt eget

Den här artikeln handlar om att värdera andras godkännande över mitt eget. Detta är den sjunde, i en serie om femtiotvå artiklar, om medberoende och företagande. Först ett par…

Hur stor är din ha-nivå?

Hur stor din ha-nivå är, avgör hur framgångsrikt ditt företag kommer att bli. Medberoende hindrar ha-nivån och därmed framgång. Nedan läser du om hur du vidgar ha-nivån. Detta…