Månad: september 2017

Om att manipulera för att nå det resultat du vill ha

Den här artikeln handlar om att manipulera med hjälplöshet, auktoritet och vrede för att få det man vill ha. En artikel av femtiotvå om medberoende och företagande. Men…

Att vägra samarbeta, kompromissa eller förhandla

Den här artikeln handlar om att vägra samarbeta, kompromissa eller förhandla. Ett beteende medberoende personer har vilket får allvarliga konsekvenser som företagare. Det här är en artikel av femtiotvå…

Om att använda skuld och skam

Den här artikeln handlar om att använda skuld och skam i entreprenörskapet. Det är en artikel i en serie om femtiotvå om medberoende och företagande. Men först några…

Om att känna sig behövd för att ha en relation med andra

Den här artikeln handlar om att skapa relationer där man vill känna sig behövd. Att skapa relationer för att känna sig behövd är ett medberoende beteende som ofta…