Månad: juli 2020

05 Anna Åberg EKIM pod Per Berglund om de övernaturliga förmågorna

Varför utvecklas ”övernaturliga” förmågor när man studerar EKIM? Med studier av EKIM utvecklas ”övernaturliga” förmågor som prekognition, att höra andras tankar, att kanalisera mm. Varför är det så?…

04 Anna Åberg EKIM pod Per Berglund och den ökade känsligheten

Varför ökar känsligheten när man studerar EKIM?I det här avsnittet pratar Per Berglund och Anna Åberg om varför känsligheten ökar när man studerar En Kurs I Mirakler. 

03 Per Berglund och Anna Åberg pratar om En Kurs I Mirakler

Per Berglund upptäckte kursen genom en engelsk guru på 90-talet och har studerat den sedan dess.

02 Christina Grossi och Anna talar om En Kurs I Mirakler

Christina Grossi har studerat EKIM sedan 2003 och berättar att allt förändrades när kursen fann henne. Här hittar du Christina: https://www.christinagrossi.se/

Första avsnittet i podden om En Kurs I Mirakler

I det här avsnittet berättar jag om den yttre resan till frihet som ledde till en inre resa.