Den här artikeln handlar om att vägra samarbeta, kompromissa eller förhandla. Ett beteende medberoende personer har vilket får allvarliga konsekvenser som företagare.

Det här är en artikel av femtiotvå om medberoende och företagande.

Först ett par ord från livet som digital nomad.

Jag är i Umeå och umgås med barn och barnbarn. Underbart med det Västerbottniska. Handlade ost gjord i London, Västerbotten, på bondens marknad. Lite roligt med tanke på att jag bor i Umeå och London, England 😉

Jag studerar Geshe Michael och The Diamond Cutter Sutras, de fyra stegen till framgång. Började läsa den svenska varianten av Diamantskäraren och tog kontakt med Per Flood som gjort översättningen. Per hjälper nu mig och ett gäng entreprenörer att studera boken. Vi har målet att omsätta 300 000 SEK per månad.

London i Västerbotten! Äter ost som sammanför mina två ställen Umeå och London.

Att vägra samarbeta, kompromissa eller förhandla

När jag läste att vägra samarbeta, kompromissa eller förhandla är ett tecken på medberoende tänkte jag: Inte gör jag sånt!

Eller hur? Det är ju  otrevligt att vägra samarbeta, kompromissa eller förhandla.

Vid närmare eftertanke finns det tillfällen jag inte alls håller med andra. Det finns tillfällen då jag hellre lämnar samarbetet än samarbetar, kompromissar eller förhandlar.

Tillfällena jag vägrar samarbeta, kompromissa eller förhandla är t ex:

  • mina värderingar är hotade
  • någon far illa

Det känns ju rätt och bra. Eller? Ska man samarbeta, kompromissa och förhandla med de man tycker gör fel? Hur är kopplingen till medberoende och företagande här?

Julia Wictorsson skriver om muren en medberoende bygger kring sig i artikeln Medberoende – en osynlig psykisk sjukdom. Jag håller inte med om att medberoende är en psykisk sjukdom. Jag håller med Ester Nichosons definition av allt missbruk beror på tre delar:

  1. Mental besatthet (av en kemisk drog, av rädsla, ångest, separation, kärlek, sex, pengar eller liknande)
  2. Fysisk allergi (den mentala besattheten utlöser dopaminer som ger en kemisk kick vi vill ha mer och mer och mer av)
  3. Spirituell separation (som gör att vi försöker lösa beroendet med samma sinne som skapat det – intellektet)

Jag håller med Julia om muren man bygger runt sig. Muren som håller inne det lilla barnet och håller ute det hotfulla. Muren som separerar.

Jag ser att som medberoende vägrar jag samarbeta, kompromissa och förhandla när jag känner att mitt inre barn eller muren runt mig är hotad.

I företagandet kan skyddet av de inre barnet och muren bland annat resultera i:

  • brutna samarbeten
  • att man inte håller kunder väl
  • att man tror att man måste göra allt själv

Detta är en artikel i en serie om femtiotvå artiklar om medberoende och företagande. Här finns orgnisationen för medberoende. 

Det finns även 12 stegsprogram för företagare som är i skuld och/eller har ett beteende av att tjäna för lite, DA.

Nästa vecka läser du om att manipulera för att nå det resultat du vill ha -genom att använda hjälplöshet, auktoritet eller vrede.

Välkommen på fritt webinar om att hitta dina självsabotörer!

Klicka här: https://zoom.us/meeting/register/586c8985525e426fcde7dc3c8da9331e

Jag bjuder på fri utbildning varje söndag! Klicka här: https://annaaberg.se/fri-utbildning/