Den här artikeln handlar om befrielse i att se och integrera ”negativa”sidor. Men först ett par meningar om livet som digital nomad.

Jag är i Umeå. Kommer att stanna här till 26 december då jag åker till Grenada över nyår.

För sex år sedan gjorde Ann Klefbohm och jag visionstavlor. Anns tavla handlade om att bo vid en sjö och ha en brygga att sitta och jobba på. Min tavla handlade om att leva som digital nomad. Det tog inte lång tid för våra visioner att bli sanna. Ann köpte ett hus vid en sjö, jag började leva som digital nomad. Det har tagit tid att vänja sig vid det nya livet. Först nu, sex år senare, är vi redo att göra nästa visionstavla.

Jag är övertygad om att kraften i visionstavlor är att man fokuserar sin energi  i en tydlig riktning. Att göra det tillsammans med andra ökar fokus och kraft bara genom att man pratar om det, frågar hur det gått, delar glädjen och sorgen i processen.

Att uppfylla drömmar är en process med upp och nedgångar. Inte  minst sörjer man det liv som man levt, den man varit innan man går in i det nya. I det nya behöver man kalibrera vem man är och det nya livet. Det är aldrig som man trodde innan. Det är mer, mindre, djupare, högre, bredare, smalare och känns annorlunda än förväntat.

integrera

Här skapar jag och Ann Klefbohm våra nya visionstavlor.

Befrielse i att se och integrera ”negativa” sidor

Man kan ju undra vad att se och integrera ”negativa” sidor kan ha med att driva företag att göra?

Låt  mig börja i en annan ände. Just nu läser jag Lynne Forrest bok Beyond Victim Consciousness.  Läs mer om Lynne här lynneforrest.com.

Lynne beskriver hur vi som små barn är med om situationer vi inte kan hanter och tar negativa beslut om livet. Besluten växer till livslögner som påverkar allt vi gör. Till exempel: jag vill inte vara här, världen och människorna är farliga, jag är fel, jag är inte värdig.  Känner du igen dig?

Att se livslögnerna, gå rakt igenom dom och processa det som känns och integrera upplevelsen frigör massor av energi. Energi att använda så som du önskar då den inte längre är låst i negativa spiraler.

Jag vill inte vara här blir jag vill vara här, världen och människorna är farliga blir till världen och människorna är trygga, jag är fel blir till jag är rätt, jag är inte värdig blir till jag är värdig.

Ditt företag går så mycket bättre när livslögnerna är sedda, integrerade och vända till sin motsats.

Dessutom skapas medkänsla och kärlek inför andra människor som är i sina livslögner. Man har varit där själv, vet hur det känns. Och man vet också hur man tar sig därifrån. Viktig kunskap att föra vidare!

Är du villig att se och integrera dina ”negativa” sidor?

Nästa vecka läser du om lättnaden i att lita till din intuition.

Jag bjuder dig på fri utbildning varje söndag! Klicka här:https://annaaberg.se/fri-utbildning/