Behandla människor som du själv vill bli behandlad

Gör du skillnad?

Gör du skillnad? Brinner du för att göra skillnad? Får jag intervjua dig?

Så skrev jag på facebook för ett par veckor sedan. Jag fick 70 svar! Svaren fortsätter att strömma in.

Jag läser bidragen, känner vördnad, värme och glädje att få ta del av alla som gör skillnad.

I min förändring till Frihet 2.0, som innebär att jag vill göra skillnad, vill jag undersöka vad det innebär att göra skillnad. Jag vill bli inspirerad, se att göra skillnad från olika perspektiv, lyfta fram de som gör skillnad, se projektidéer, samskapa, dela och inspirera fler till att göra skillnad

En artikel om dagen kommer att publiceras om att göra skillnad. Publiceringen fortsätter så länge artiklar kommer in.

Vill du också vara med? Mejla: anna.aberg @ annaaberg.se skriv Att göra skillnad i rubrikraden så skickar jag dig frågorna.

Behandla människor som du själv vill bli behandlad

Maria Lindahl-Pollard, egen företagare som bor i USA. Min hemsida är www.greathappensinc.com

Jag bemöter människor så som jag själv vill bli bemött. Försöker att se det som är bra inom alla. Inte lätt alltid då man ibland träffar människor som inte har de bästa av syften, men för det mesta är människor törstiga på respekt och att bli sedda.

Jag har blivit bemött på olika sätt själv, de gånger jag har blivit sedd och hörd så hände något positivt inom mig. Jag vill gärna få andra att känna likadant!

Att man kan ändra hur en person ser sig själv via det sätt man bemöter den personen på är det bästa med mitt sätt att göra skillnad. Om en person känner att han/hon är sedd och hörd, då ökar den personens självkänsla. Det är något som är fantastiskt och vi behöver mer av det i världen.

1) Behandla människor som du själv vill bli behandlad.

2) Leta efter det fina inom människor. Det finns där, för det mesta!

3) Var inte rädd, det är mycket enklare än du tror!

← Föregående inlägg

Nästa inlägg →