Kom och tanka själfullhet! Så väl värt att delta på besjälat entreprenörsfika och känna glädjen i att dela med likasinnade! Anna Åberg och Lucas Meijer leder dig till glädje med musik, texter och delande i cirkel. Måste upplevas!

Klicka här: Besjälat entreprenörsfika.