Hej!

EKIM coaching vilar på en stabil grund då jag varit coach sedan 2004, utbildat i coaching och även om jag fick kursen 1993 har den sedan 2017 varit mitt totala fokus. 

Jag upplever att Helige Ande allt mer kommer igenom coachningssamtalen och jag har en bred erfarenhet av att praktisera EKIM i det vardagliga livet. 

Vad passar dig bäst? Enstaka samtal, prenumeration på 2, 3 eller 4 samtal per månad?