Vill du studera EKIM Handledning för lärare tillsammans?

I samarbete med Studieförbundet Bilda erbjuder jag en kurs att studera EKIMs Handledning för lärare med hjälp av biblioterapeutiska metoder!

Finns endast 10 platser!

Klicka här: https://www.bilda.nu/arr/1103702/handledning-for-larare-i-en-kurs-i-mirakler-500147