Förlåt!

Ett ord som betyder mycket.

Eller inget alls.

I En Kurs I Mirakler (EKIM) är att förlåta sig själv och andra ett verktyg för att inse att vi är hemma i frihet, kärlek och lycka.

Många gånger vill jag ha rätt och då är det svårt att förlåta. När jag är villig att ha fel är det lättare. Oftast glömmer jag att vara villig. Oftast är mitt sinne fullt av försvar och rättfärdiganden. Jag behöver träna i att ta ett djupt andetag, kliva ett steg tillbaka och minnas att jag kan vara villig att ha fel.

EKIM presenterar ytterligare en variant av förlåtelse som bygger på att det vi upplever här är en dröm, eller en film, projicerat av sinnet. Om det är en dröm så har det faktiskt aldrig hänt i verkligheten.

Det är ett radikalt annorlunda sätt använda förlåtelse.

Kom med på online retreat den 7 – 9 maj då vi undersöker EKIMs perspektiv på förlåtelse. Vi läster ur EKIM textboken och ser video med kända lärare i kursen så som Ulla Wallin, David Hoffmeister och Ken Wapnick.

Simon Renöfält öppnar och avslutar retreaten med musik inspirerad av EKIM. Anita Ifrig bjuder på morgonyoga. Anna Åberg leder gruppen i biblioterapeutiska övningar så som att läsa textboken och se video och reflektera tillsammans.