Citat Martin Luther King Jr.

Låt oss inte försöka tillfredsställa vår frihetstörst genom att dricka ur bitterhetens och hatets mugg.

Åh, törsten efter frihet!

Frihet att göra det jag vill, när jag vill.

Frihet i tid.

Frihet i kärlek.

Frihet att uttrycka mig som jag är.

Frihet att bo var jag vill.

Frihet i pengar.

Frihet i sinnet.

Frihet från mitt inre fängelse av självömkan, dömande självkritik.

Så lätt det är att skylla på någon annan, något annat.

Och tro att det är frihet.

När jag försöker släcka frihetstörsten genom bitterhet och hat mot mig själv och andra, luras jag att tro att det är frihet.

Acceptans, att observera, att se det som är och sedan agera i kärlek är frihet.