Den här artikeln handlar om att värdera andras godkännande över mitt eget. Detta är den sjunde, i en serie om femtiotvå artiklar, om medberoende och företagande. Först ett par ord från livet som digital nomad.

I veckan har jag varit i London och rest till Hamburg. Jag är här på en ledarskapskurs. Mycket intressant att lära mer om ledarskap. Jag och Linda har en pod om det uppskattande ledarskapet som är mycket uppskattad.

Som webbföretagare leder vi oss själva, våra triber och våra kunder. Det viktigaste jag lärt mig i helgen är att skapa hög kvalitet och djup i relationer betyder sårbarhet och mod från min sida. Att vara villig att kliva in i ledarskap är att bära tyngden av mina önskningar och hög förståelse för att vi ser världen olika. Till sist villigheten att stanna i det obekväma av att vara i konflikt och tala min sanning.

Huvva! Tungt va? Men så bra!

Ikväll flyger jag till Umeå för att spendera en vecka med min härliga familj!

Flyger in över Hamburg.

Att värdera andras godkännande över mitt eget

Vad ska mina kunder säga? Min familj? Min partner? Om jag är offentlig på Internet kommer de att kritisera mig.

Jag har märkt att jag dömer allt jag gör innan någon annan hinner döma mig. Det hindrar mig i mitt företagande.

Det är typiskt för medberoende att skydda sig genom att hela tiden vara på sin vakt om hur andra kan döma, vara kritiska och ge sitt godkännande. Många av oss knarkar till och med godkännande från andra.

Många av oss tappar vår egen sanning i snårskogen av försök att få godkännande från andra.

Den där snårskogen av försök blir ett hinder för djupare kontakt och vi känner oss alltid ensamma och utanför.

Att tala sin sanning är bland det svåraste som finns. För mig och för många andra.

När vi börjar separera på min sanning och andras sanning händer något magiskt. Istället för att säga, önska, ge, utföra det du tror att andra vill ha och bli ledsen när de inte tar emot så kommer du att vara klar och tydlig i vad du säger, önskar och utför och andra känner sig fria att säga ja- eller nej tack.

Detta är det absolut största i försäljning. Att vara klar och tydlig och ge kunden frihet att tacka ja eller nej.

Vad som hjälpt mig att värdera mitt godkännande av mig själv på samma nivå som jag värderar andra är:

  1. Skapa stöd i form av olika grupper av människor där vi har uttalat att vi stöttar varandra
  2. Notera var jag dömer mig själv
  3. Öva att säga min sanning i sammanhang där jag känner mig trygg

Hur förhåller du dig till andras godkännande?

Detta är en artikel i en serie om femtiotvå artiklar om medberoende och företagande. Här finns organisationen för medberoende.

Nästa vecka läser du om att se sig själv som älskansvärd och värdig i företagande.

Jag bjuder dig på fri utbildning varje söndag! Klicka här: https://annaaberg.se/fri-utbildning/