Citat Rumi.

Jag kan inte se kärleken genom de många inre slöjorna.

Slöjorna får mig att uppfatta kärleken som en svag aning.

Elden i vreden, passionen, sorgen, rädslan, i konflikterna, stressen och pressen ser ut som villfarelser bort från kärleken.

Vägen är genom acceptans, erkännande och att se elden.

Då bränns hundratals slöjor på ett ögonblick. Då bär kärleken mig tusentals steg till vetskapen att jag aldrig lämnat kärleken.