Den här artikeln handlar om att aldrig komma igång med sitt företagande. Vad som hindrar företagande och koppling till medberoende.

Detta är den femtonde, i en serie om femtiotvå artiklar, om medberoende och företagande. Först ett par ord från livet som digital nomad.

Den här veckan har jag spenderat i Portland, Oregon. Helt nytt för mig. Så vackert. Precis som hemma i norra Sverige.

Är inte det ironiskt? Jag reser till andra sidan jorden och blir lycklig av att se landskap som är likt Sverige?

Under en tid har jag känt att det inte är lika roligt att resa längre. Det har kommit och gått. Längtan att resa, längtan att bo på ett ställe.

Det pockar på. Förändring. Allt känns stilla och konstig. Jag vet inte vad som håller på att hända. Rev Joanne kallar det ”det olevda livet”. För mig betyder det att inte leva efter de invanda rutinerna.

Seaside, Oregon. Stillheten innan förändringen startar.

Om att aldrig komma igång med ditt företagande

Just nu känner jag det som om vi aldrig ska komma igång med försäljningen. Det känns som att jag jobbar, gör saker men att det inte är rätt saker och att jag aldrig ska komma loss.

Känner du igen känslan?

Känslan av att aldrig komma igång kommer sig av att inte ta beslut. Att inte ta beslut är en del av att vara medberoende.

Att ta beslut och agera kan kännas ödesdigert då man kommer från en dysfunktionell uppväxt. I hem med olika typer av beroende uppfattas ofta beslut och handling som en direkt möjlighet att misslyckas. Och misslyckas vill vi inte. Vilket resulterar att vi inte tar beslut, inte agerar. Vi sitter fast. Kommer inte igång med företagandet. Vi gör allt annat än att ta beslut och agera. Vi håller oss sysselsatta med sånt som inte ger effekt.

Att ta beslut och agera står i direkt relation till hur mycket pengar du omsätter.

Vilket beslut tar du idag?

Detta är en artikel i en serie om femtiotvå artiklar om medberoende och företagande. Här finns organisationen för medberoende.

Nästa vecka läser du om svårigheten att möta deadlines.

Jag bjuder på fri utbildning varje söndag! Klicka här: https://annaaberg.se/fri-utbildning/