Mer glädje, mod och trygghet

Gör du skillnad?

Gör du skillnad? Brinner du för att göra skillnad? Får jag intervjua dig?

Så skrev jag på facebook för ett par veckor sedan. Jag fick 70 svar! Svaren fortsätter att strömma in.

Jag läser bidragen, känner vördnad, värme och glädje att få ta del av alla som gör skillnad.

I min förändring till Frihet 2.0, som innebär att jag vill göra skillnad, vill jag undersöka vad det innebär att göra skillnad. Jag vill bli inspirerad, se att göra skillnad från olika perspektiv, lyfta fram de som gör skillnad, se projektidéer, samskapa, dela och inspirera fler till att göra skillnad

En artikel om dagen kommer att publiceras om att göra skillnad. Publiceringen fortsätter så länge artiklar kommer in.

Vill du också vara med? Mejla: anna.aberg @ annaaberg.se skriv Att göra skillnad i rubrikraden så skickar jag dig frågorna.

Elisabeth hjälper sina klienter till mer mod, trygghet och glädje.

Mer glädje, mod och trygghet

För mig är det en hjärtesak att hjälpa människor till mer glädje, mod och trygghet i sig själva, då jag av egen erfarenhet vet hur det är när man inte kan känna de här grundläggande bitarna för att man ska ha ett gott liv. Livet blir grått, otryggt och inte speciellt roligt.

Både från min egen och mina klienters utveckling är det tydligt att när man rensar bort mycket av gamla självbilder som hindrar, så stärker man sin självkänsla, upptäcker mer av sig själv och får tillgång till livskänsla, glädje, mod och trygghet i sig själv. Livet blir så mycket roligare.

Det bästa med att göra skillnad på det här sättet är att få vara med när en annan människa börjar blomma upp. När jag kan se att det tänds en ny gnista i ögonen. När jag hör min klient berätta om hur hon har börjat hantera knepiga situationer med tillit till sig själv. När jag hör om nya positiva upplevelser i hennes relationer, i sättet att se på sig själv och livet i stort. Då är det underbart att jobba som gestaltterapeut/coach.

Mina bästa råd för dem som vill göra skillnad är:

  • Använd dina egna erfarenheter; vad har varit dina utmaningar och kanske är fortfarande? Vad har de inneburit och vad har du lärt av dem?
  • Arbeta från hjärtat. Ge till andra det du själv helst hade velat ha.
  • Fortsätt din egen personliga utveckling för ständig fördjupning, för din egen skull och för dem du möter.

Varma hälsningar

Elisabet Eriksson

← Föregående inlägg

Nästa inlägg →