En kurs där vi studerar Earn what you deserve, av Jerrold Mundis, med hjälp av biblioterapeutiska metoder.

Är du entreprenör som tjänar för lite? Då är detta kursen för dig! Kom med under en månad och börja avslöja de mönster som gör att du undertjänar och få verktyg för att tjäna det du förtjänar!

Klicka här för att reservera din plats: https://extendedfreedomacademy.thinkific.com/courses/tjana-det-du-fortjanar