Låt oss ta nästa steg i uppvaknandet!

En Kurs I Mirakler är träning för sinnet att vakna upp genom relationer. Nio kapitel av trettioen i textboken handlar om att vakna upp med hjälp av relationer. Kursen lär oss att relationer snabbar upp uppvaknandet. 

Alla tjänster på den här sidan syftar till att vara i relation och ta nästa steg i uppvaknandet tillsammans