Att vara medberoende och driva företag kan innebära att du undviker känslomässig kontakt och det resulterar i låg omsättning.  Först några rader från livet som digital nomad.

Jag är i London! Härligt att vara här! Har flyttat in i ett entreprenörskollektiv som känns mer rätt än alla kollektiv jag tidigare bott i.

Vi har:

 • matprogram
 • meditation
 • skrivövningar
 • yoga
 • frigörande andning
 • affärsmöte varje morgonen där vi talar om vad vi ska göra i våra företag under dagen
 • mastermind en gång i veckan
 • spelar Cashflow en gång i veckan

Det här är en miljö där sannolikheten är hög att allas våra företag kommer att blomstra!

Här är Naomi, jag och Justyna utanför vårt hus i London.

Medberoende och företagande – om att undvika känslomässig kontakt

Det vi vill mest av allt är att vara i känslomässig kontakt med andra människor! Och känna trygghet i kontakten. Som medberoende saknas känslan av trygghet i känslomässig kontakt vilket gör att vi undviker kontakten.

Det är inte så att vi är asociala. Tvärtom överkompenserar vi och är supersociala och alldeles ensamma på insidan.

Har du upplevt att vara mitt bland folk och ändå känna dig ensam?

Som medberoende växte vi upp med frånvaro av hälsosamma sätt att hantera:

 • avvisande
 • svek
 • besvikelse

Vi blev överväldigade av ohanterbara  känslor och skyddade oss genom att stänga av, skapa distans och överkompensera social kompetens.

I vårt företagande skapar det beteendet att vi inte kan hålla kunder väl som känner sig svikna eller är besvikna. Det blir konflikter och vi förlorar kunder.

Att inte kunna hantera avvisande gör att vi undviker att sälja. Då vi undviker att sälja går våra företag dåligt.

Undviker du känslomässig kontakt?

Jag vill skapa en kurs i medberoende och företagande! Vill du skapa den tillsammans med mig? Skriv till mig på anna.aberg @ annaaberg.se.

Detta är en artikel i en serie om femtiotvå artiklar om medberoende och företagande. Här finns organisationen för medberoende. 

Det finns även 12 stegsprogram för företagare som är i skuld och/eller har ett beteende av att tjäna för lite, DA.

Nästa vecka läser du om att tillåta missbruk av människor, platser, tid och pengar för att distrahera från närhet och kontak

Jag bjuder på fri utbildning varje söndag! Klicka här: https://annaaberg.se/fri-utbildning/