Citat av Rumi.

Vem planterar i själen? Är person och själ detsamma? Vad är själ? Vad betyder gro? När?

Mitt ego har många frågor! Vill veta! Undersöka, ta reda på, känna säkerheten i att veta. Använder många ord.

Min själ känner igen, vet, utan ord.

Mitt ego tror att det har skapat själen och att plantan i själen är nästa plan, nästa självförverkligande, nästa utbildning, nästa hus, nästa jobb, nästa resa, nästa, nästa, nästa …

Min själ viskar nu, nu, nu … Jag känner närvaron av något som är större än mig. Det är lättare att andas. Jag känner friheten.

Jag bara anar vad som är planterat i min själ och följer det som känns hemma.

När jag följer vägledning av det som är större än mig gror glädjen, lyckan, upplyftheten och tar sig uttryck som jag aldrig hade kunnat förutse.

Jag är tacksam.